Verkkokaupan oakandash.ee (jäljempänä verkkokauppa) omistaja on Oak & Ash OÜ, joka sijaitsee osoitteessa Vabaduse pst 181 / 3-19, Tallinna. Myyntisopimuksen voimassaolo, tavarat ja hintatiedot. Myyntiehdot ovat voimassa ostettaessa tavaroita verkkokaupasta. Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat veroineen on merkitty tuotteiden viereen. Hintaan lisätään tavaroiden toimitusmaksu. Tavaroiden toimitusmaksu riippuu ostajan sijainnista ja toimitustavasta. Toimitusmaksu näytetään ostajalle tilauksen yhteydessä. Tietoja tavaroista tarjotaan verkkokaupassa suoraan tavaroiden vieressä. Tilauksen tekeminen Tavaroiden tilaamiseksi sinun on lisättävä haluamasi tuotteet ostoskoriin. Voit tehdä tilauksen täyttämällä vaadittavat tietokentät ja valitsemalla sopivan tuotteen toimitustavan. Maksun määrä näkyy sitten näytöllä, joka voidaan maksaa Maksukeskuksen pankkilinkin kautta tai tilisiirrolla. Oak & Ash OÜ on henkilötietojen pääkäsittelijä, Oak & Ash OÜ välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle rekisterinpitäjälle Maksekeskus AS. Maksu suoritetaan euroissa. Siirto maksetaan tilauksenumeron mukaan. Tarvittavat tiedot ja maksutiedot näkyvät heti tilauksen vahvistuspainikkeen painamisen jälkeen ja lähetetään myös asiakkaalle sähköpostitse. Sopimus tulee voimaan saatuaan online-kaupan tilille maksettavan määrän. Jos tilattuja tavaroita ei voida toimittaa tavaroiden loppumisen takia tai muusta syystä, ilmoitetaan asiasta ostajalle mahdollisimman pian ja maksettu raha (mukaan lukien toimituskulut) palautetaan heti, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa. päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. Toimitus Tavarat lähetetään Viroon, Latviaan ja Suomeen. Toimituskulut vastaa ostaja ja vastaavat hintatiedot näytetään lähetystavan vieressä. Normaalituotteiden Viron sisäiset lähetykset saapuvat yleensä ostajan ilmoittamaan määräpaikkaan 3–14 työpäivän kuluessa myyntisopimuksen voimaantulosta. Toimitus Viron ulkopuolella tapahtuu 20 kalenteripäivän sisällä. Poikkeustapauksissa oikeus toimittaa tavarat 45 kalenteripäivän kuluessa. Toimitusaika määritetään erikseen tilauksille tilattaville tavaroille.

Peruuttamisoikeus. Saatuaan tilauksen ostajalla on oikeus peruuttaa verkkokaupassa tehdystä sopimuksesta 14 päivän kuluessa, jos tilattu tuote on vakiovalinta, jos tuote tehdään erikoistilauksesta tai tuotteessa on merkintä ”post- tilattu”. Peruuttamisoikeutta ei sovelleta, jos ostaja on oikeushenkilö. 14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi tilattuja tavaroita ei saa käyttää, niiden on oltava alkuperäisessä ja vahingoittumattomassa pakkauksessa, mikäli mahdollista. Jos tavaroita on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin siihen, joka on tarpeen tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi, tai joilla on käytön tai kulumisen merkkejä, verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettavaa korvausta arvon alenemisen perusteella tavaroista. Tavaroiden palauttamiseksi on tehtävä tavaroiden ostosta peruuttamista koskeva hakemus, joka on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen ja sähköpostiin viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Tavaroiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset vastaa ostaja, paitsi jos palautuksen syynä on se, että palautettava esine ei vastaa tilaamista (esim. Väärä tai viallinen esine). Ostajan on palautettava tavarat 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai toimitettava todiste siitä, että hän on luovuttanut tavaran kuljettajalle edellä mainitussa määräajassa. Saatuaan palautetut tavarat verkkokaupan on palautettava ostajalle viipymättä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa palautetun tavaran vastaanottamisesta, ostajalta sopimuksen nojalla saadut palkkiot, jos palautettu tuote on täydellinen, virheettömät ja ei kulumisen merkkejä. Verkkokauppa voi kieltäytyä suorittamasta palautuksia, kunnes sopimuksen kohteena oleva tuote on palautettu tai kunnes ostaja on toimittanut todistuksen palauttaneensa tuotteen, sen mukaan, kumpi on aikaisempi. Jos ostaja on nimenomaisesti valinnut toimitustavan, joka eroaa verkkokaupan tarjoamasta halvimmasta tavanomaisesta toimitustavasta, verkkokaupan ei tarvitse korvata kuluttajalle kustannusta, joka ylittää tavanomaiseen toimitusmenetelmään liittyvät kustannukset. Verkkokaupalla on oikeus peruuttaa myyntitapahtuma ja periä tavarat takaisin ostajalta, jos verkkokaupassa tavaran hinta on virheen vuoksi merkittävästi alle tavaran markkinahinnan. Oikeus vaatimuksen esittämiseen Verkkokauppa vastaa ostajalle myytyjen tavaroiden noudattamatta jättämisestä tai puutteista, jotka olivat olemassa jo toimitushetkellä ja jotka ilmenevät kahden vuoden kuluessa tavaroiden toimittamisesta ostajalle. Kuuden ensimmäisen kuukauden kuluessa siitä, kun esine on toimitettu ostajalle, oletetaan, että vika oli olemassa jo tuotteen luovutushetkellä. Verkkokaupan vastuulla on kumota kyseinen oletus. Vian ilmetessä ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä verkkokauppaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@oakandash.ee tai puhelimitse: 5189866. Verkkokauppa ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat huonekalujen käyttöpaikan liian korkeasta tai liian matalasta kosteudesta tai lämpötilasta. Ostajan on valvottava ja varmistettava, että kosteus pysyy alueella 45-65%. Verkkokauppa ei ole vastuussa ilmenneistä virheistä. tavaroiden toimituksen jälkeen ostajalle. Jos verkkokaupasta ostetuilla tavaroilla on puutteita, joista verkkokauppa vastaa, verkkokauppa korjaa tai korvaa vialliset tavarat. Jos tavaroita ei voida korjata tai vaihtaa, verkkokauppa palauttaa kaikki myyntisopimukseen liittyvät maksut ostajalle. Verkkokaupan on vastattava kuluttajan esittämään valitukseen kirjallisesti tai kirjallisessa toistettavassa muodossa 15 päivän kuluessa.

 

Tilauksen voi maksaa pankkisiirrolla tai pankkilinkillä Maksekeskus AS. Maksu suoritetaan euroissa.